Wakil Kepala Madrasah

By Ahmed 05 Jul 2015, 16:32:36 WIB
Bidang Wakil Nama Pendidikan Jabatan dalam Kerja Ket
Humas Sugiharto, S. Pd Sarjana Pendidikan Tenaga Pendidik  
Kurikulum M. Akhmad Fuadi, S. Ag Sarjana Pendidikan Tenaga Pendidik  
Kesiswaan Ana Suhana, S. Pd Sarjana Pendidikan Tenaga Pendidik  
Sarana & Prasarana Hj. Marhumah Hasan, S. Ag Sarjana Pendidikan Tenaga Pendidik